Podstawowe informacje o zdrowiu Ridgeback'a


Przegląd wad genetycznych w rasie Rhodesian Ridgeback

Tłum. Za zgoda autora: Cynthia Roethel, Senior Chair
RRCUS Health and Genetics Committee

 W 1996, amerykański klub RR (RRCUS) podjął się koordynacji przeglądu zdrowia rasy. Celem tego przeglądu było - i nadal jest - opracowanie i lepsze zrozumienie zagadnień zdrowotnych mających wpływ na rasę.

Od czasu rozpoczęcia przedsięwzięcia, 10 lat temu, wykonano 2 podsumowania danych: pierwsze po rozpoczęciu zbierania informacji w 1996 i następne w 2001. Informacje które zebrano, są nieocenionym źródłem wiedzy: poza identyfikacją problemów zdrowotnych, pozwalają monitorować zmiany które wskazują na wzrost lub spadek częstotliwości występowania poszczególnych chorób. 

W 2002 Rhodesian Ridgeback Specialty w Lansing, Mich., genetyk I weterynarz - Dr. George Padgett, zaprezentował seminarium "Kontrola chorób genetycznych u psów". Przeanalizował on zebrane informacje, i skupił się na tych chorobach, o których wiadomo że są dziedziczne (genetyczne). Kryteria włączenia choroby do bazy były dość jasne: wystarczyło że wystąpił choć jeden przypadek z potwierdzoną diagnozą weterynaryjną. Dr. Padgett zaznaczył iż oczywiście jak w każdych badaniach, i tu istnieje ryzyko błędu, ale najlepszym momentem na zatrzymanie wady genetycznej jest ten, gdy takich przypadków jest niewiele. Przypomniał, że jeśli 1% populacji jest dotknięty chorobą genetyczną której sposób dziedziczenia jest recesywny, to oznacza że 18% populacji jest nosicielami.

Ten przegląd zdrowia jest dla nas narzędziem do krytycznej oceny całej populacji rasy. Jak każdy przegląd - nie jest idealny, może tu być kilka błędnych informacji, poczynając od diagnozy lekarza, na formularzu wypełnianym przez właścicieli. Nadal jednak jest to najlepsze narzędzie do oszacowania stanu zdrowia rasy.

W 2006, do następnego przeglądu, RRCUS Health and Genetics Committee udostępni nowy, elektroniczny formularz, który mogą wypełnić nie tylko członkowie amerykańskiego klubu, ale wszyscy właściciele, którzy mają lub mieli jakiekolwiek problemy zdrowotne ze swoimi Ridgebackami. Formularz będzie łatwy w użyciu i zapewni całkowitą dyskrecję właścicielom i hodowcom. To czy kolejny przegląd zdrowia rasy będzie odzwierciedlał rzeczywistą sytuację, zależy także od CIEBIE ! Zajrzyj na stronę Health Survey page po kolejne informacje.

Choroby, sposób ich dziedziczenie, częstotliwość występowania i szacunkowy procent nosicieli (według dr. Padgett) jest przedstawiony w tabeli poniżej. Choroby są wymienione w kolejności w jakiej pojawiały się w bazie przeglądu. Ich "uciążliwość" jest różna, część z nich wymaga zabiegu, część leczenia przez całe życie, a część krótkiej kuracji

W oparciu o dane z przeglądu, Dr. Padgett określił, że każdy Rhodesian jest nosicielem genów na ok. 6,6 chorób genetycznych wymienionych poniżej (tak samo jak człowiek). Zaznacza też, że wiedząc jakich chorób jest nasz pies nosicielem, możemy je kontrolować, kryjąc partnerami z linii wolnych od tych chorób.

Sposób dziedziczenia:
R-recesywny,
UND - nieznany,
X-R - sprzężony z genem płci (damskim),
POLY - poligenetyczny,
Complex - kompleksowy,
D - dominacja,
Dinc -
dominacja niekompletna

Choroby genetyczne, Częstość występowania i Szacunkowy procent nosicieli

Wiek w chwili diagnozy

Choroba

Sposób dziedziczenia

Częstotliwośc występowania il. Chorych na 100

Szacunkowy % nosicieli

1

<8 lat

Niedoczynność tarczycy - Hypothyroidism

R

5.0/100

34.7%

2

<5 lat

Choroba Addisona - Addison's disease

UND

0.2/10 0

8.4%

3

<8 lat

Hyperadrenocorticism

UND

0.1/100

6.0%

4

<3 lat

Cukrzyca - Diabetes mellitus

UND

0.06/100

4.7%

5

<4 lat

Nadczynność przytarczyc - Hyperparathyroidism

UND

0.06/100

4.7%

6

<4 lat

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna - Autoimmune hemolytic anemia

UND

0.1/100

6.0%

7

<6 lat

Immunologiczne zapalenie stawów - Immune mediated polyarthritis

UND

0.06/100

4.7%

8

<10 lat

Małopłytkowość immunologiczna - Immune mediated thrombocytopenia

UND

0.06/100

4.7%

9

<9 lat

Toczeń układowy - Systemic lupus erythematosus

UND

0.06/100

4.7%

10

<1 lat

Choroba von Willebranda - Von Willebrand's disease

R, Dinc

0.06/100

4.7%

11

narodziny

Hemofilia (skaza krwotoczna) - Hemophilia

X-R

0.06/100

4.7%

12

>4 lat

Nowotwór komórek tucznych - Mast cell tumor

POLY

3.5/100

30.5%

13

>4 lat

Nowotwór tkanki naczyniowej - Hemangiosarcoma

POLY

0.6/100

14.2%

14

narodziny

Brak pręgi - Ridgelessness

Complex

10.6/100

43.9%

15

<3 miesięcy

Zatoka skórzasta - Dermoid sinus

R

4.7/100

33.9%

16

<1 lat

Nużyca - Demodicosis

UND

1.5/100

21.4%

17

<1 lat

Atopowe zapalenia skóry - Atopic dermatitis

UND

3.6/100

30.6%

18

<1 lat

Alergia pokarmowa - Food allergies

UND

1.2/100

19.4%

19

<5 lat

Okresowa utrata sierści - Seasonal flank alopecia

UND

0.1/100

6.0%

20

<10 weeks

Zaburzenia tkanki łącznej - Ehlers Danlos syndrome

D

0.06/100

4.7%

21

<10 weeks

Przepuklina pępkowa - Umbilical hernia

R/Poly

0.5/100

13.1%

22

<6 miesięcy

Przełyk olbrzymi - Megaesophagus

R/UND

0.9/100

17.0%

23

<7 lat

Zaburzenia rozwoju trzustki - Pancreatic hypoplasia

R

0.06/100

4.7%

24

<1 lat

Skręt żołądka/jelita - Gastric Dilatation/Volvulus

UND

0.9/100

17.0%

25

<1 lat

Zwężenie ujścia aorty - Subaortic stenosis

POLY

0.2/100

8.4%

26

< 2 lat

Kardiomiopatia - Cardiomyopathy

POLY

0.1/100

6.0%

27

narodziny

Persistent right aortic arch

POLY

0.06/100

4.7%

28

<1 lat

Zwężenie zastawki pnia płucnego - Pulmonary stenosis

POLY

0.06/100

4.7%

29

<1 lat

Porażenie krtani - Laryngeal paralysis

D

0.06/100

4.7%

30

<1 lat

Wada tchawicy - Tracheal collapse

UND

0.1/100

6.0%

31

<3 miesięcy

Wnętrostwo - Cryptorchidism

R/UND

1.0/100

18.0%

32

>1 lat

Epilepsja - Seizures (epilepsy)

R/UND

0.7/100

15.2%

33

>1 lat

Zwyrodnienie rdzenia kręgowego - Degenerative myelopathy

UND

0.5/100

13.1%

34

<6 miesięcy

Głuchota - Deafness

UND

0.3/100

10.2%

35

</= 1 lat

Osteochondroza kręgów szyjnych - Wobbler syndrome

POLY

0.1/100

6.0%

36

<9 lat

Zespół ogona końskiego - Cauda equina syndrome

UND

0.06/100

4.7%

37

<3 miesięcy

Wodogłowie - Hydrocephalus

POLY

0.06/100

4.7%

38

<1 lat

Zwężenie kanału lędźwiowego - Lumbar stenosis

UND

0.06/100

4.7%

39

<2 lat

Dysplazja stwów biodrowych - Hip dysplasia

POLY

2.20/100

25.2%

40

<1 lat

Wady zgryzu - Dental abnormalities

UND

1.40/100

20.8%

41

<1 lat

Dysplazja stwów łokciowych - OCD/FCP (elbow dysplasia)

POLY

0.7/100

15.2%

42

<1 lat

Niedopasowanie rzepki kolanowej - Luxating patella

R

0.10/100

6.0%

43

<1 lat

Martwica kostno-chrzęstna - Osteochondritis dissecans

UND

0.4/100

11.7%

44

<1 lat

Wady kręgosłupa - Congenital vertebral abnormalities

UND

0.3/100

10.2%

45

<3 miesięcy

Open fontanelle

UND

0.2/100

8.4%

46

>1 lat

Zwyrodnienie kręgosłupa - Spondylosis deformans

POLY

0.2/100

8.4%

47

<4 miesięcy

Lejkowata klatka piersiowa - Pectus excavatum

UND

0.1/100

6.0%

48

narodziny

Rozszczepienie podniebienia - Cleft palate

POLY/UND

0.1/100

6.0%

49

<8 miesięcy

Osteodystrofia przerostowa - Hypertrophic osteodystrophy

UND

0.1/100

6.0%

50

różny

Katarakta - Cataracts

UND

1.0/100

18.0%

51

<6 miesięcy

Entropiom - Entropion

UND

0.6/100

14.2%

52

<3 miesięcy

Błony źreniczne - Persistent pupillary membranes

UND

0.2/100

8.4%

53

<3 lat

Jaskra - Glaucoma

UND

0.1/100

6.0%

54

<6 miesięcy

Ektropium - Ectropion

UND

0.6/100

4.7%

55

różny

Zwyrodnienie rogówki - Corneal dystrophy

UND

0.6/100

4.7%

56

narodziny

Małoocze - Microphthalmia

UND

0.6/100

4.7%

57

<= 3 lat

Zbytnia agresywność - Excessive aggression

UND

1.8/100

23.2%

58

<1 lat

Zbytnia lękliwość - Excessive Shyness

UND

0.8/100

16.2%

Adres artykułu:
http://rhodesianridgebackhealth.org/breederscorner/overviewgeneticdesease.html

Strona Ridgeback Health
http://rhodesianridgebackhealth.org/breederscorner.html